Česky English Deutsch русский

Indikace k přijetí

Indikace

  • stavy po úrazech a operacích a pohybového a nervového systému

Základní diagnostické skupiny klientů (starších 15 let) léčených v RÚ

  • paraplegie a paraparézy
  • tetraplegie a tetraparézy
  • hemiplegie a hemiparézy
  • vertebrogenní algické syndromy, diskopatie, stavy po operacích meziobratlových plotének, skoliózy
  • postižení periferních nervů
  • postižení kostí a kloubů, stavy po operacích , včetně umělých náhrad (endoprotézy)
  • amputace

 

Indikační kritéria pro přijetí pacientů se získaným poškozením mozku
do kranioprogramu intenzifikované rehabilitační péče v RÚ Kladruby
Informace o CNS